10
سه شنبه 18 شهریور 1399
شماره 8033
ایرانشهر
۲۳۰۲۳۶۲۷
۰۲۱۲۳۰۲۳۹۱۰
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

عبور از آتش خودسوزی

اقدامات پیشگیرانه بهزیستی با کمک انجمن‌های مردم نهاد و گروه‌های محلی آمار خودسوزی زنان را در سال‌های اخیر به صورت چشم‌گیری کاهش داده است
گزارش
زن آرام نداشت. بچه کوچکش را در اتاق خوابانده بود. دختر 9ساله‌اش اما از این سر به آن سر خانه سرک می‌کشید؛ بگذار بکشد. به آشپزخانه رفت. گالن نفت همان گوشه بود؛ محرم روزهای تنهایی. در آشپزخانه بسته شد، اما آواز دخترک که بی‌خیال شعر می‌خواند هنوز می‌آمد؛ بگذار بیاید. کبریت را کشید یا نه، فندک را زد. آتش شعله کشید، شعله که بالا رفت، صدای فریاد هم بلند شد.