10
چهار شنبه 8 مرداد 1399
شماره 8000
ایرانشهر
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

سیلاب‌های تابستانی ادامه دارد

بارش‌هایی که از ابتدای هفته جاری آغاز شده تا آخر هفته ادامه دارد و طبق پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور 17 استان را تحت تاثیر قرار می‌دهد
گزارش
تداوم بارش‌های تابستانی از ابتدای هفته برخی از استان‌های جنوبی و نوار غربی کشور را درگیر کرد و این بارندگی‌ها تا آخر هفته ادامه دارد.