سهم 41 درصدی زنان از مشاغل دولتی

زنان دولتی به‌طور میانگین سالی یک درصد سهم بیشتری از اشتغال دریافت می‌کنند. درحالی‌که بارها و بارها نسبت به سهم پایین اشتغال زنان در حوزه‌های مختلف انتقادهای بسیاری وارد شده اما بدنه دولت نسبت به این موضوع در سال‌های اخیر واکنش قابل توجهی نشان نداده است.