3
سه شنبه 26 فروردین 1399
شماره 7916
بازار
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
شیوع کرونا و اعمال سیاست‌های پیشگیرانه مبتنی بر کاهش تردد و قرنطینه خانگی، در 2‌ماه گذشته بسیاری از حرف و مشاغل را با تعطیلی یا کاهش فعالیت مواجه کرده است.

تعلیق کرونایی در بازار بی‌مشتری خودرو

در روزهای کرونایی بعد از نوروز، در بازار خودرو اغلب مراجعان، فروشنده‌اند
افزایش نرخ ارز و کاهش شدید تولید و عرضه خودرو زمینه کمبود خودروهای پرتیراژ صفرکیلومتر را در بازار فراهم کرده است، اما این روزها به‌دلیل افت شدید تقاضا و تعطیلی بازار خودرو، برای خودروهای گرانی که قیمت آنها ثابت مانده مشتری چندانی وجود ندارد.