در انتظار ساختار کم‌هزینه شهرداری

کارشناسان در گفت‌وگو با همشهری از ضرورت اصلاح ساختار شهرداری تهران می‌گویند
شهروندان سال‌هاست که منتظرند تا سرانجام از دست نوبت‌های طولانی در ادارات مربوط به شهرسازی، خدمات شهری و دیگر فرایندهای شهری خلاص شوند