آخرین مأموریت

وقتی آتش‌نشانان ایستگاه 63تهران برای عملیات اطفای حریق راهی سوله‌ای شدند که در آتش‌ می‌سوخت، کسی تصورش را هم نمی‌کرد که این آخرین عملیات آتش‌نشان 31ساله پایتخت به نام سیداحسان جامعی است.