07
سه شنبه 17 تیر 1399
شماره 7981
شهر-۲
23023616
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
با لغو طرح ترافیک، ۳۰درصد به سفرهای مرکز شهر اضافه می‌شود. ما برای لغو طرح ترافیک تابع شورای‌عالی ترافیک هستیم.
همزمان با اجرای طرح ترافیک از ۱۷ خرداد ماه، آمار ترافیک، آلودگی هوا و سفرهای غیرضروری کاهش پیدا کرده است.
زنان
مدیریت فعلی شهر تهران در همان ماه‌های ابتدای فعالیتش در سال96، بر افزایش تعداد زنان شاغل و همچنین افزایش تعداد بانوان مدیر در شهرداری پایتخت تأکید کرد.
مدیران شهری در گفت‌وگو با همشهری از موانع و سختی‌های مبارزه با فساد و شفاف‌سازی امور می‌گویند

جاده سنگلاخی شفافیت

گزارش
شفاف‌سازی و مبارزه با فساد، موانع خاص خودش را دارد؛ از مقاومت یا کوتاهی بعضی مدیران در مقابل فاش شدن اطلاعات مالی تا فراهم نبودن زیرساخت‌های انتشار برخط اطلاعات.