مشارکت کانون‌های محیط‌زیست با هدف جلوگیری از شیوع بیماری کرونا

برای بهره‌گیری از ظرفیت کانون‌های محیط‌زیست محلات و دوستداران محیط‌زیست، دستورالعمل اقدامات مقابله با کرونا از سوی اداره کل محیط‌زیست و توسعه پایدار به کانون‌های محیط‌زیست مناطق 22گانه شهر تهران ابلاغ شد.