6
دو شنبه 25 تیر 1397
شماره 7431
شهر-۲
23023607
02123023913
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
تازمانی که تصورمان این باشد که از طریق تخصیص زمین و امکانات به عملکردهای مختلف و به‌ویژه عملکردهای فرهنگی یا ورزشی می‌توان مشکل کمبود فرهنگی را حل کرد، دچار مشکل می‌شویم.
شورا
توجه به موضوعات و مطالبه دختران تا حدودی به جذابیت‌های جلسه دیروز شورای شهر تهران افزوده بود؛

فقر سرانه فرهنگی کلانشهرهای کشور

میانگین بودجه فرهنگی کلانشهرها، تنها 4درصد از کل بودجه سالانه آنهاست
داده‌نما
داشتیم صحبت می‌کردیم که لغت «نحیف» مناسب‌تر است یا «فقیر».