26
دو شنبه 23 بهمن 1396
شماره 7320
شهر-۲
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

برای توسعه مترو راهی جز واقعی‌کردن قیمت بلیت نیست

حمل و نقل
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه برای توسعه مترو راهی جز افزایش قیمت بلیت نداریم
با مردم
در روزهای پایانی سال و نزدیک نوروز، متأسفانه شاهد افزایش قیمت بسیاری از کالاهای اساسی ازجمله لبنیات، مرغ و گوشت در بازار هستیم.

سوغات همکاری تهران و ورشو

گزارش همشهری از زمینه‌های همکاری 2پایتخت ایران و لهستان که قرار است به‌زودی افزایش یابد
شهر
شهردار تهران قرار است طی ماه‌های پیش رو به ورشو در شرق اروپا سفر کند تا همکاری پایتخت 2کشور ایران و لهستان برای توسعه این 2کلانشهر روی ریل بیفتد