۱۲ زن نامزد سفر به‌ ماه

چند وقت قبل ناسا اعلام کرد که در پروژه جدید آمریکا برای بازگشت به ‌ماه مشهور به آرتمیس برای نخستین‌بار قصد دارد یک زن را به قمر زمین بفرستد.