خودروی برقی با سرعت بیشتر از اف-‌۱۶
تا چند سال پیش خودروهای برقی یا همان الکتریکی را خیلی‌ها ماشین‌های غیرقابل رقابت در مقابل خودروهای بنزینی فرض می‌کردند.