جنجال بارداری بدون نیاز به جنس مذکر

یک متخصص بارداری در اظهارنظری جنجالی اعلام کرده که تا 2 دهه دیگر زنان می‌توانند بدون نیاز به جنس مذکر بچه‌دار شوند.