11
پنج شنبه 9 مرداد 1399
شماره 8001
صفحه11
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
روایت محمد عطریانفر از راه‌اندازی روزنامه‌ای که تاریخ مطبوعات ایران را متحول کرد

روزنامه‌ای که جهانی شد

اگر تولد همشهری را اتفاقی مهم در تاریخ پر فراز و نشیب مطبوعات کشور بدانیم باید از محمد عطریانفر به‌عنوان معمار این روزنامه و کسی که نقش به‌سزایی در پایه‌گذاری پرتیراژ‌ترین روزنامه دوره معاصر را گذاشت یاد کنیم.