6
پنج شنبه 9 مرداد 1399
شماره 8001
صفحه6
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

آرشیو

آرشیو
بررسی «اولین‌ها»ی تاریخ مطبوعات کشور که با انتشار روزنامه همشهری به‌وجود آمدند

کلکسیون اولین‌ها اینجاست

سال‌های سال پیش روزنامه‌ها همگی از یک دستورالعمل کلی استفاده می‌کردند؛ از نظر شکل و ظاهر، قطع بزرگ‌تری نسبت به امروز داشتند و سیاه و سفید کار می‌شدند، از نظر محتوایی هم عمدتا خط‌مشی‌های سیاسی و حاکمیتی را دنبال می‌کردند.