انتقال جسد قاضی متواری به تهران

روز گذشته، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور از انتقال جسد قاضی منصوری به این سازمان خبر داد.