تمدن آمریکا ظاهری است

امیر دریادار حبیب‌الله سیاری، معاون هماهنگ‌کننده و رئیس ستاد ارتش با اشاره به تحریم‌ها و توان کشور برای غلبه بر کرونا گفت: گسترش ویروس کرونا در دنیا نشان داد که هر کسی دنبال کار و منافع خودش است.