اعتراضات باید شنیده شود

غلامرضا مصباحی‌مقدم، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه بهترین راه برای شناخت مطالبات، شنیدن مستقیم دیدگاه‌های مردم است، گفت: اگر به انتظارات پاسخ داده شود، منجر به اقدامات غیرقابل کنترل نمی‌شود.