خانه‌های خالی هتل می‌شوند؟!

هتلدار‌ها: وزارت میراث‌فرهنگی مسیر فرار مالیاتی خانه‌های خالی را هموار و هتلدارها را له می‌کند
2.7 میلیون خانه خالی در ایران شناسایی شده است و مجلس و دولت، چندی پیش، مالکان خانه‌های خالی را با هدف ساماندهی آشفته بازار مسکن ملزم به پرداخت مالیات کردند.