5
سه شنبه 7 مرداد 1399
شماره 7999
زیست‌بوم
23023611
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
پرونده وقف 5600هکتار جنگل و عرصه طبیعی کشور در آق‌مشهد ساری، بار دیگر گشوده شد و پیگیری‌های همشهری از سازمان جنگل‌ها، مشخص کرده است که حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه‌قضاییه نیز پیگیر پرونده وقف آق‌مشهد است.
جدول‌اعداد | 3708
جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ول 7999

سند وقفی دماوند

پلاک‌های وقفی، بخشی از کوهپایه تا قله دماوند را شامل شده‌اند
محیط زیست
اسناد مربوط به موقعیت پلاک‌های‌ ثبتی 69 و 68 ، ۶۷ دماوند که اکنون به‌عنوان موقوفه دارای سند وقفی شده است سرانجام منتشر شد و گزارش همشهری را درخصوص وقف بخشی از دماوند مورد تأیید قرار داد.