5
سه شنبه 14 آبان 1398
شماره 7799
زیست‌بوم
23023611
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
روزنامه همشهری معمای شکار در ایران را با حضور موافقان و مخالفان صدردرصدی شکار گشود

جنگ ‌شکار در ایران

مخالفان: نابودی حیات‌وحش با 3 میلیون‌اسلحه مجاز و سهمیه 300میلیون فشنگ آغاز شده است - موافقان: با بستن مسیر شکار قانونی، گونه‌های حیات‌وحش توسط شکارچیان متخلف نابود می‌شوند
جنگ شکار در ایران آغاز شده است.