گردوغبار ورامین سراغ تهرانی‌ها می‌آید

کانون‌های گردوغبار در ورامین باعث کوچ روستاییان شده است
اگر تا چندی قبل کانون‌های خارجی،  منشأ گردوغبار وارد شده به تهران بودند، حالا کانون‌های داخلی هم به آنها افزوده شده‌اند. کانون‌های گردوغبار حاشیه تهران که پایتخت را تهدید می‌کردند، حالا جدی‌تر شده و در استان تهران افزایش یافته و سلامت پایتخت‌نشینان را هدف گرفته‌اند.