• دو شنبه 9 دی 1398
  • الإثْنَيْن 3 جمادی الاول 1441
  • 2019 Dec 30

2019؛ سال اعتراض

سال 2019میلادی، جهان ما غیر از جنگ و درگیری شاهد یک موج اعتراضی کم‌سابقه بود؛ موجی که در آن مردم بازیگر اصلی بودند و خیابان‌ها را به اشغال خود در آوردند.

شهردار: حوادث اخیر از یک دهه قبل قابل پیش‌بینی بود

مهاجرت و مشکلات اقتصادی خیلی سریع‌ جمعیت حاشیه‌ شهرها را از درون شهرها بیشتر کردند و در یک یا دو دهه، شهرهای بزرگ کشور صاحب حاشیه‌های وسیعی شدند که در قالب شهر و روستا در اطراف آنها گسترش پیدا کردند.

عصر جدید اعتراض

دهه میلادی گذشته را می‌توان دهه اعتراض در جهان نامید. دهه‌ای که با بهار عربی آغاز شد و اکنون درحالی به پایان نزدیک می‌شود که کمتر نقطه‌ای در جهان را می‌توان آرام یافت.
با ادغام مؤسسه رسانه‌های تصویری، آیا فعالیت بخش خصوصی در نمایش خانگی پررنگ‌ می‌شود

پول‌هایی که بر باد رفت

نخستین مؤسسه فعال در این حوزه، مؤسسه رسانه‌های تصویری بود که مجوز فعالیت گرفت؛ مؤسسه‌ای که با عنوان بنگاه ناظر بر فعالیت مؤسسات بخش خصوصی در سال ٧٩ به اداره توسعه همکاری‌های سمعی و بصری تغییر نام داد و سال ٨٢ اداره همکاری‌های سمعی و بصری و نمایش خانگی نام گرفت.

جریان بیمار زندگی در «ارس»

نگرانی از آلودگی آب ارس به دلیل ریختن پساب شیمیایی و صنعتی از سوی ارمنستان سال‌هاست سبب نگرانی مردم استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان ‌غربی و اردبیل شده است.
تحلیل سعید حجاریان از اعتراض‌های آبان:

برای اقناع مردم گاهی باید سکوت کرد

سعید حجاریان معتقد است جمله منسوب به داریوش کبیر که «خداوند این سرزمین را از دروغ و خشکسالی دور نگه دارد» همچنان راهگشاست و پشت بندش تأکید می‌کند که بدون نفت و فساد می‌شود کشور را اداره کرد اما با دروغ نمی‌شود.