پیروزی بزرگ ترامپ در کنگره، شکست تاریخی در نظرسنجی‌ها

آمریکا
مجلس سنای آمریکا دیروز بزرگ‌ترین تغییر قانون مالیات این کشور در 3دهه گذشته را تصویب کرد و دونالد ترامپ و نمایندگان جمهوریخواه را به بزرگ‌ترین پیروزی قانونی خود در سال 2017رساند.