دارا خسروشاهی؛ یک روز به‌عنوان راننده اوبر

دارا خسروشاهی، مدیرعامل ایرانی‌الاصل اوبر در اتفاقی که مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته خودش یک روز به‌عنوان راننده اوبر فعالیت کرده تا رابطه‌ نه چندان مناسب اوبر با رانندگانش را بهبود بخشد.