تقدیر و تشکر از شهامت‌‌ آتش‌نشانان در اطفای آتش ساختمان وزارت نیرو

رضا اردکانیان ، وزیر نیرو در پیامی به شهردار تهران  از شهامت‌‌ آتش‌نشانان در اطفای آتش ساختمان وزارت نیرو در خیابان ولیعصر تقدیر و تشکر کرد.