از تونل‌های زیرزمینی‌غزه چه می‌دانیم؟

بمباران گسترده و وحشیانه غیرنظامیان در غزه در شرایطی ادامه دارد که طی روزهای گذشته مقام‌های رژیم صهیونیستی از آمادگی ارتش این رژیم به‌منظور آغاز تهاجم زمینی به نوار غزه خبر می‌دهند.