10
سه شنبه 26 فروردین 1399
شماره 7916
زنان
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
4روایت زنانه از قصه‌های کرونا

روز و روزگار قرنطینه

کرونا، مدل زندگی خیلی‌ها را تغییر داده، به زندگی خیلی‌ها آسیب زده و البته برای بعضی‌ها هم خوب بوده. زنان هم از این آسیب‌ها و تغییرات دور نمانده‌اند.