21
شنبه 11 آبان 1398
شماره 7796
حوادث
23023622
02123023909
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

با مردم

یک پزشک زیبایی در یک بیمارستان غرب تهران هست که تاکنون بارها و بارها از این پزشک به‌دلیل جراحی‌های ناموفق و عوارض جراحی شکایت شده اما این پزشک همچنان در بیمارستان مشغول به‌کار است.
ویژه
روابط عمومی شرکت مخابرات ایران منطقه تهران به‌دنبال درج پیام مردمی با عنوان «امکانات جابه‌جایی خط تلفن ثابت فراهم شود» در ستون با مردم روز 22مهرماه پاسخ داده است: طبق بررسی به عمل آمده درخصوص خط تلفن فوق، روی خط مشترک ADSL یکی از شرکت‌ها به غیر از شرکت مخابرات دایر است و جهت جابه‌جایی خط تلفن ابتدا می‌بایست سرویس فوق جمع‌آوری شود.
عکاس روزنامه همشهری و اعضای خانواده‌اش وقتی به سفر رفته بودند، گرفتار ماجرایی عجیب و هولناک شدند و یکی از آنها تا یک قدمی مرگ پیش رفت.

شاگرد طلافروشی سارق 10کیلو شمش طلا

داخلی
راز ربودن مرد طلافروش و سرقت ١٠کیلو شمش طلا با دستگیری شاگرد او فاش شد.