با مردم

وحدت شیعه و سنی که از دیرباز در کشور بوده، خاری در چشم دشمنان است. این هفته پرمهر بر همه وحدت آفرینان مبارک باد.