21
دو شنبه 25 تیر 1397
شماره 7431
حوادث
23023622
02123023909
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

با مردم

با مردم
سلام، وقت‌به‌خیر. در سال‌های اخیر بسیاری از شرکت‌ها و کارخانجات بزرگ به‌دلیل داشتن معافیت پزشکی افراد، آنها را جذب کار نمی‌کنند.
ویژه
رقابت 2پسر جوان برای ازدواج با دوست تلگرامی‌شان پایان خونینی داشت.
آزادی پسربچه 10ساله از اسارت آدم‌ربایان 200هزار دلاری

«سالم» سلامت به خانه برگشت

رویداد
پسربچه اهل بندر گروگ استان هرمزگان که توسط آدم‌ربایان ربوده شده بود، پس از 20روز اسارت در شهرستان ایرانشهر آزاد شد.
جوانی که متهم است با فریب 11پسر نوجوان آنها را به کانال آبی در شرق تهران کشانده و به آنها تجاوز کرده است، دیروز در دادگاه کیفری پشت درهای بسته محاکمه شد.
PDF دوشنبه 25 تیر 1397
کوتاه حوادث
فروشنده مواد‌مخدر وقتی با چاقو به سمت مأمور پلیس حمله‌ور شد و قصد داشت به او ضربه‌ای بزند، مأمور دیگر به سمت او گلوله‌ای شلیک کرد و کشته شد
زمین لرزه‌ای به قدرت 4.6ریشتر تازه آباد در استان کرمانشاه را لرزاند اما این زلزله هیچ تلفاتی نداشت.