مهار 20دقیقه‌ای آتش‌ در «ایران‌مال»

دود غلیظی که از پروژه در حال ساخت ایران‌مال در حوالی دریاچه چیتگر به هوا بلند شده بود ناشی از آتش گرفتن مقداری وسایل ساختمانی بود