19
شنبه 5 بهمن 1398
شماره 7866
درنگ2
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

پایان عمر خودروسازی برای استرالیا

تنها کارخانه خودروسازی ملی استرالیا در سال2017 به‌کار ساخت اتومبیل پایان داد
شرکت هولدن که سابقاً با نام جنرال موتورز هولدن شناخته می‌شد، یک شرکت خودروسازی استرالیایی است که تا سال2017 به‌عنوان تولیدکننده اتومبیل شناخته می‌شد.