19
یکشنبه 1 دی 1398
شماره 7837
درنگ2
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
برف می‌بارد. دو طرف کوچه باریک و دراز ردیف خانه‌ها انگار برای گرم شدن تنگ دل هم چسبیده‌اند.
​​​​​​​در ایران کوه‌های بسیاری داریم که مناسب صعودند. بعضی از آنها مثل دماوند، علم کوه، دنا و زردکوه در دنیا شناخته شده‌اند و کوهنوردان زیادی از سراسر جهان برای صعود از آنها به شهرهای مخلتف کشورمان سفر می‌کنند.
سرمای هوا و برف، کسب و کار عده‌ای را سکه می‌کند و برای عده‌ای دردسر می‌سازد

نان ِ برفی

روایت‌های یک راهدار و یک فروشنده کاموا از مواجهه با برف و سرما
فرق کارشان در یک نقطه است؛ برف که می‌بارد، برای بعضی‌ها رحمت و برای بعضی دیگر زحمت می‌آورد.