19
شنبه 11 آبان 1398
شماره 7796
درنگ2
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
​​​​​​​سازمان خوابار و کشاورزی ملل متحد - فائو- زمین را منبع بنیادین هر دولت ملی می‌داند که بدون وجود آن، قلمروی برای آن دولت وجود نخواهد داشت.
خرید ملک از جانب اعراب در مناطق شمال ایران، خبری بود که جسته و گریخته در حرف‌های درگوشی بیان می‌شد و کمتر مسئول و مقامی نسبت به آن موضع‌گیری رسمی داشت.
فروش ملک و زمین در شمال به مردم عراق واقعیت دارد؟

حساب به دینار، ویلا درشمال

یک مشاور املاک در شمال ایران و فردی از اقوام مسافران عراقی از واقعیت فروش زمین به عراقی ها پرده برداشتند
مردمان سرزمین‌های شمالی، سال‌های سال است که زیبایی‌های محل زندگی‌شان را با مسافران همیشه در صحنه استان‌های دیگر تقسیم کرده‌اند. دیگر فروش زمین و ویلا به مسافران مشتاق شمال به بخشی جدانشدنی از زندگی روزمره مردمان شمالی- به‌خصوص در مناطق توریستی- تبدیل شده است.