18
دو شنبه 3 شهریور 1399
شماره 8021
ادب‌وهنر
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
قسمت سوم
در حدیث نبوی است که فرمودند: «مثل اهل‌بیتی کمثل سفینه نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق».

گره کور تئاتر ایران

بسته‌های حمایتی و اطلاعیه‌های حاوی وعده و وعید نمی‌تواند مشکل این روزهای نمایش را حل کند
تئاتر
اجراهای نصف و نیمه و آزمون و خطاهای جدید این روزهای استثنایی در تئاتر برای گروه‌های نمایشی که بیش از ۶‌ماه است که برنامه مدونی برای اجرا ندارند و از آینده کاری‌ خود بی‌خبر هستند، سخت است؛ از یک سو سختی اقتصادی و مضیقه‌های مالی و از سوی دیگر سرنوشت کاری‌شان که با صحنه‌های تئاتر گره خورده است و حالا نمی‌توانند با خیال راحت روی صحنه بروند و مانند هر سال با وجود مشکلات زیاد در حوزه نمایش، حداقل اجرایی داشته باشند و دلشان به حضور مخاطبان خوش باشد.