در رثای عشقی که رفت

«بلوز سنت‌لوئیس» در زمان خود، و حتی پس از گذر سالیان سال، امروز نیز یک آهنگ خارق‌العاده محسوب می‌شود.