سنگلج میزبان تعزیه‌خوانان می‌شود

تماشاخانه سنگلج طی 3 شب ۱۹، ۲۱ و ۲۳ رمضان از ساعت ۲۱ میزبان تعزیه‌خوانان و علاقه‌مندان به تعزیه می‌شود.