براون از معمای هستی پول درمی‌آورد

نگاهی به رمان‌های پرفروش سال به روایت نیویورک‌تایمز
در صدر فهرست پرفروش‌ترین کتاب‌های داستانی سال 2018 که روزنامه نیویورک‌تایمز منتشر کرده، نام دن براون و رمان پرسروصدای منشأ در صدر قرار دارد.