گلایه‌های کیوان ساکت از لغو مکرر کنسرتش

اواخر هفته‌ای که گذشت 3کنسرت، با وجود آنکه بلیت‌فروشی‌شان در حال انجام بود، لغو شد.