17
شنبه 29 دی 1397
شماره 7582
سلامت
23023651
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
خبر
کمیسیون تلفیق مجلس بعد از شکایت های بسیار زیاد مردم از نبود کارتخوان‌ها در مطب پزشکان و اخبار بسیار درباره فرار برخی از پزشکان از پرداخت مالیات در نهایت به الزام پزشکان به نصب کارتخوان رای داد.

شک؛ تیرخلاص به زندگی مشترک

حسین ابراهیمی‌مقدم، روانشناس و استاد دانشگاه تهران به این سؤال همشهری پاسخ می‌دهد: ریشه‌های شک و بدبینی کجاست؟
گزارش
در روابط عاطفی وجود بعضی احساسات هر چند کوچک باعث بروز مشکلاتی می‌شود که گاه ادامه رابطه را برای هر دو طرف سخت می‌کند و اوضاع وقتی بدتر می‌شود که به جای رفع آن هر روز بیشتر به آن دامن زده شود.