12
سه شنبه 31 تیر 1399
شماره 7993
جامعه
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

خداحافظ رفیق

روح‌الله رجایی، دبیر اسبق گروه جامعه روزنامه همشهری بر اثر کرونا به دیار باقی شتافت
روح‌الله رجایی فرزند همشهری بود؛ با همشهری شروع کرد و تا همین چندی پیش، با نوشته‌های خود در همشهری توانست چند اتفاق مهم در حوزه اجتماعی را رقم بزند.