22
شنبه 11 آبان 1398
شماره 7796
جامعه
23023618
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
فعالان دانشجویی همزمان با اعلام دولت برای اصلاح شیوه نامه آیین نامه انضباطی دانشجویان، پیشنهادها و خواسته هایشان را با همشهری در میان گذاشتند

اصلاح شیوه‌نامه انضباطی به نفع آزادی های دانشجویی

گزارش
اعتراض دانشجویان به اجرای شیوه‌نامه جدید آیین‌نامه انضباطی دانشجویان در نهایت بعد از گذشت حدود د‌وماه از ابلاغ از سوی مسئولان دولتی شنیده شد و لعیا جنیدی، معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری اعلام کرد: «شیوه‌نامه انضباطی دانشجویان با همکاری نمایندگان تشکل‌های دانشجویی در این معاونت بررسی و اصلاح خواهد شد. »