اگر استثناها رعایت شود، موافقم
به‌عنوان یک نماینده زن، اگر پیشنهاد «حذف مهریه و تقسیم اموال زوجین بعد از ازدواج» جزء به جزء نشود و با درنظر گرفتن همه استثناها و تمام موازین به قانون تبدیل شود، با آن موافقم. متأسفانه برخی مواقع آنقدر تبصره و ماده به قانون اضافه می‌شود که اصل قانون زیر سؤال می‌رود.