فاصله حقوق بین بازنشستگان باید ترمیم شود
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: باید تلاش شود تا نارضایتی و تبعیض‌های ناشی از اجرای برخی قوانین به حداقل برسد. فاصله حقوق در بین بازنشستگان باید منطقی ترمیم شود که این تبعیض ناشی از قوانین و مقررات بالادستی است.