16
دو شنبه 3 شهریور 1399
شماره 8021
گفتمان
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

خطر فرسایش سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی

گفت‌وگو با دکتر سعید معیدفر درباره کاستی‌های مواجهه مدیریت جامعه با مشکل معیشت و گسترش کرونا به‌عنوان دو مشکل بزرگ اجتماعی در ایران
سعید معیدفر، جامعه‌شناسی است که رک و بی‌پرده سخن می‌گوید.