18
شنبه 7 تیر 1399
شماره 7972
درنگ
23023622
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ابراهیم رئیسی در نخستین سخنرانی خود پس از انتصاب به مقام ریاست قوه قضاییه اعلام کرد  که در مبارزه با فساد خط قرمزی وجود ندارد.
فعالان حوزه‌های زنان، فرهنگ، جامعه، ورزش و اقتصاد چه درخواست‌هایی از قوه‌قضاییه دارند؟

عدالت‌ورزی درآگاه‌سازی

«اعتماد و امید» شاید دو واژه آسیب‌دیده در سال‌های اخیر باشند؛ تنها انتظار و توقع روشن مردمی که سال‌ها همپای پستی و بلندی‌های دولت‌های خود بوده و در بزنگاه‌های مختلف از هیچ همراهی‌ای دریغ نکرده‌اند.