18
شنبه 5 بهمن 1398
شماره 7866
درنگ
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

ساخت تایلند

بهشت شرکت‌های خودروسازی بزرگ جهان خودروی ملی هم دارد
تایلند ده‌ها سال است که موضع خود را به‌عنوان یکی از قوی‌ترین تولید‌کنندگان خودرو در جهان حفظ کرده‌است.