آرامش در بازار میوه‌های پاییزی

همشهری از وضع بازار میوه در نیمه دوم سال گزارش می‌دهد
سرمازدگی و کاهش عرضه در بهار و تابستان امسال موجب شد قیمت انواع میوه و سبزی‌های تازه نسبت به پارسال رشد دست‌کم 50درصدی را شاهد باشد.