17
سه شنبه 12 تیر 1397
شماره 7421
موسیقی
23023632
02123023904
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
بالاخره به ایران آمد، بعد از لغو کنسرت کیتارو و داستان تلخ آن روزها و ویزا نگرفتن و آن چیزها، آمدن کلایدرمن از آن اتفاقات خوب شد که می‌شود از وقوعش شاد شد و پزش را داد که بالاخره به تهران رسید و روی استیج وزارت کشور رفت.

بازگشت سربداران

فرهاد فخرالدینی با ارکستر جدیدش به قزاقستان می‌رود
اوضاع موسیقی چندان روبه‌راه نبود، درست مانند اوضاع خود فخرالدینی؛ رسما خانه‌نشین شده بود. از رهبری ارکستر رادیو و تلویزیون استعفا داده بود.